Skip to main content

Investera i positivitet, det lönar sig

I en tid där arbetsmiljön och företagskulturen spelar en allt större roll för både medarbetares välbefinnande och företagets framgång, står positivitet som en grundpelare för att skapa en hållbar och framgångsrik organisation.

Företag / organisationer som har turen att ha en eller ett par medarbetare med en genuint positiv inställning, som sprider energi och utstrålning, märker snabbt hur detta beteende inte bara är fördelaktigt utan rentav suveränt för organisationens helhet. Dessa individer agerar som katalysatorer för positiva förändringar, vilket inspirerar andra runtomkring dem att anta en liknande attityd. Det skapar en kedjereaktion av positivitet som kan ha djupgående effekter på ett företags interna dynamik och yttre framgångar.

När ledningen och personalen inom ett företag blir mer positiva, kan resultaten vara betydande och mångfacetterade. Denna förändring i attityd och beteende kan förvandla arbetsplatsen till en miljö där innovation, samarbete och välbefinnande blomstrar.

En positiv arbetsplats lockar till sig och behåller talang, förbättrar medarbetarnas engagemang och produktivitet, och bygger en starkare företagskultur som stöder långsiktig framgång. Dessutom, när positivitet blir en integrerad del av företagets DNA, reflekteras detta i allt från daglig kommunikation till kundinteraktioner, vilket förstärker företagets rykte och marknadsposition.

Här är några av de mest påtagliga effekterna av en mer positiv ledning och personal:

Ökad produktivitet

Positivitet inom arbetsplatsen leder ofta till ökad motivation och engagemang, vilket resulterar i högre produktivitet. En gladare arbetsstyrka är mer benägen att arbeta effektivt och med större energi.

Minskad personalomsättning

Positiva arbetsmiljöer är attraktiva för medarbetarna, vilket minskar personalomsättningen. Detta sparar kostnader för rekrytering och utbildning och bidrar till att bevara värdefull kompetens inom organisationen.

Förbättrad mental och fysisk hälsa

Positivitet kan minska stressnivåerna och bidra till bättre mental och fysisk hälsa hos både ledare och personal. Detta kan leda till minskad sjukskrivning och lägre hälsovårdskostnader.

Stärkta relationer

En positiv inställning främjar bättre kommunikation och samarbete mellan kollegor, chefer och medarbetare. Detta förbättrar arbetsklimatet och stärker relationerna inom företaget.

Bättre kundrelationer

Positivitet strålar utåt. Nöjda och glada medarbetare ger bättre service, vilket leder till nöjdare kunder och kan stärka företagets rykte och varumärke.

Ökad innovation och kreativitet

En positiv arbetsmiljö uppmuntrar till öppenhet och kreativitet, vilket kan leda till innovation och nya idéer. Detta är särskilt viktigt i kunskaps- och tjänsteföretag där konkurrensfördelar ofta bygger på förmågan att innovera.

Ökad lojalitet

Positiva medarbetare känner sig mer engagerade i sitt företag och dess mål. Detta ökar lojaliteten, vilket är värdefullt i en konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Stärkt företagskultur

En kultur av positivitet kan bli en del av företagets identitet, vilket lockar talanger som värderar en sådan miljö. Det bidrar också till en känsla av gemenskap och tillhörighet bland befintliga medarbetare.

Finansiella fördelar

Alla dessa faktorer – högre produktivitet, minskad personalomsättning, bättre hälsa, starka kund- och medarbetarrelationer – leder till finansiella fördelar för företaget. Bättre resultat, lägre kostnader och starkare kundrelationer bidrar till ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Summering - en positiv företagskultur

Genom att investera i strategier som främjar positivitet, kan företag skapa en starkare, mer engagerad och mer motståndskraftig organisation. Det handlar inte bara om att förbättra arbetsmiljön utan även om att bygga en hållbar affärsmodell som gynnar alla inblandade parter – från anställda till kunder och intressenter. Se till att ännu fler i organisationen blir positivare - det lönar sig.

En bra plattform som kan hjälpa ledningen och deras medarbetare att bli positivare är Motivationsplattformen från Yes You Rock®.  För mer information se Motivationsplattformen 

Dela denna artikel

Bli medlem nu

Det finns olika nivåer på medlemskap Yes You Rock®  Motivationsplattform. Välj vilken nivå som passar dig / er bäst. 

För 1 person

Medlemskap i Yes You Rock® - Motivationsplattformen för en person.

 • Inspirationsföreläsning 1 ggr / vecka
 • Inspirationsmail 2 ggr / vecka
 • Artiklar, filmer och inspiration
 • Nedladdningsbara bilder, mallar etc.
 • med mera

Betalningssätt

 • Kredit-/Betalkort
 • Månadsprenumeration, automatisk förlägning

Företag / Organisationer

För 5 personer och fler

Motivationsplattformen

 • Inspirationsföreläsning 1 ggr / vecka
 • Inspirationsmail 2 ggr / vecka
 • Artiklar, filmer och inspiration
 • Nedladdningsbara bilder, mallar etc.
 • med mera

Betalningssätt

 • Kredit-/Betalkort
 • Faktura
 • 3 månadersavtal

Vanliga frågor

Vem passar Yes You Rock för?

Yes You Rock passar för dig som

 • Är mellan 18 och 65 år
 • Läser, pratar och förstår svenska bra
 • Är öppen för förändring och ditt beteende
 • Är psykiskt frisk* (se nedan)
Får vårt företag en "egen" motivationsplattform?

Nej, alla deltagare delar samma plattform dock kommer deltagarna inte se varandras uppgifter eller annan känslig information.

De personer som deltar på en Live-workshop kommer kunna se varandra och deras namn på respektive deltagare.

Hur mycket kostar Motivationsplattformen?

För ensklid medlem kostar medlemskaet 396 kr / månad + moms.

För företag / organisationer fler än 5 personer så hanterar varje kund utifrån deras behov och önskemål individuellt. Boka in ett samtal med vår kundtjänst.

Vilket språk används?

Det är Svenska som gäller. Det förekomma en del engelska ord och uttryck där Svenska språket inte räcker till.

Du måste kunna förstå svenska både verbalt (lyssna och prata) och läsa.

Weekly Booster Inspirationsföreläsning, hur fungerar den?

Den sänds live som ett så kallat webinaire.

För de som inte kan vara med och se live, kan alltid se inspelningen. Inspelningen sparas tills nästa föreläsning sänds. 

Vi vill ansluta flera av våra medarbetare samtidigt. Hur gör man?

Roligt! Det bästa resultatet får ni när alla era medarbetare är med i plattformen.

Vi skickar en Excelfil till er som ni fyller i med Namn, e-postadress, mobiltelefonnummer mm. Ni skickar tillbaka filen till vår kundtjänst och vi läser in den i vårt system. Välkomst mail skickas till alla medarbetare.

Varje medarbetare får ett eget unikt konto. Detta konto kan inte delas av flera personer.