Skip to main content

Negativitet kostar

Företag eller organisationer som brottas med medarbetare som konsekvent uppvisar en negativ inställning mot arbete, kollegor och organisationen som helhet, står inför ett kostsamt problem.

Denna typ av negativitet kan infiltrera arbetsmiljön och leda till betydande skador på företagets kultur, produktivitet och slutligen dess ekonomiska hälsa. När negativitet blir en dominerande kraft inom en organisation, kan konsekvenserna bli omfattande, påverkande allt från den dagliga verksamheten till företagets långsiktiga framgång.

Att effektivt hantera och vända denna trend är avgörande för att säkra en hälsosam arbetsmiljö och en framgångsrik framtid för företaget.

Negativitet på kontoret smittar snabbt

En av dina kollegor kommer in på kontoret. Suckar och stönar och utbrister "Vilken dj%€a morgon jag haft..." och sedan maler personen på om allt som gått fel,  vad alla har gjort och inte gjort etc. Du och dina medarbetare på kontoret tappar all energi. Suget efter ytterligare en kopp kaffe infinner sig. När du sedan är tillbaka med en rykande kaffekopp i handen och du sätter dig ned och kommer in i flytet igen så kommer chefen in. Samma negativa humör där också... Suck! Din känsla av hopplöshet och stress ökar och ökar.

Känner du igen dig?
I dagens kontor med öppna kontorslandskap så sprider sig negativiteten ännu snabbare. Detta kostar otroligt mycket, både pengar och mental hälsa. här är några fler av de mest påtagliga konsekvenserna:

Minskad produktivitet

En negativ arbetsmiljö kan leda till minskad motivation och engagemang bland medarbetarna, vilket resulterar i lägre produktivitet. Arbetare kan känna sig mindre inspirerade att prestera sitt bästa, vilket påverkar företagets övergripande prestationer.

Högre personalomsättning

Negativitet kan göra arbetsplatsen oattraktiv, vilket resulterar i högre personalomsättning. Detta leder inte bara till förlorad kompetens utan även till ökade kostnader för rekrytering och utbildning av ny personal.

Försämrad mental och fysisk hälsa

En negativ arbetsmiljö kan öka stressnivåerna och försämra den mentala och fysiska hälsan hos medarbetarna. Detta kan leda till högre sjukskrivningstal och ökade kostnader för hälso- och sjukvård.

Svagare relationer

Negativitet kan skada relationerna mellan kollegor, samt mellan chefer och medarbetare. Detta skapar en splittrad arbetsstyrka och undergräver förmågan till effektivt samarbete och kommunikation.

Dålig kundservice

Negativitet bland medarbetarna kan spilla över på kundinteraktionerna, vilket kan leda till sämre kundservice och nöjdhet. Detta kan i sin tur skada företagets rykte och kundrelationer.

Hämmande för innovation och kreativitet

En negativ atmosfär kan kväva kreativitet och innovation, vilket är särskilt skadligt för kunskaps- och tjänsteföretag där framgång ofta är beroende av nya idéer och lösningar.

Minskad lojalitet

Negativitet kan erodera medarbetarnas lojalitet mot företaget, vilket gör dem mer benägna att söka sig till andra arbetsgivare och mindre engagerade i företagets framgång.

Undergräver företagskulturen

En negativ inställning kan snabbt bli en del av företagets kultur, vilket gör det svårt att attrahera och behålla talangfulla medarbetare som söker en positiv arbetsmiljö.

Finansiella förluster

Alla dessa faktorer kan samverka för att skapa betydande finansiella förluster för företaget, genom direkt påverkan på produktivitet, kostnader för personalomsättning, förlorade affärsmöjligheter och skadat varumärke.

Summering - en negativ företagskultur

För att motverka dessa negativa effekter är det viktigt för företag att aktivt arbeta med att skapa och underhålla en positiv arbetsmiljö, vilket inkluderar att ta itu med och lösa källor till negativitet, främja öppen kommunikation och erkänna medarbetarnas bidrag.

En bra plattform som kan hjälpa ledningen och deras medarbetare med att bli positiv är Motivationsplattformen från Yes You Rock®.  För mer information se Motivationsplattformen 

Dela denna artikel

Bli medlem nu

Det finns olika nivåer på medlemskap Yes You Rock®  Motivationsplattform. Välj vilken nivå som passar dig / er bäst. 

För 1 person

Medlemskap i Yes You Rock® - Motivationsplattformen för en person.

 • Inspirationsföreläsning 1 ggr / vecka
 • Inspirationsmail 2 ggr / vecka
 • Artiklar, filmer och inspiration
 • Nedladdningsbara bilder, mallar etc.
 • med mera

Betalningssätt

 • Kredit-/Betalkort
 • Månadsprenumeration, automatisk förlägning

Företag / Organisationer

För 5 personer och fler

Motivationsplattformen

 • Inspirationsföreläsning 1 ggr / vecka
 • Inspirationsmail 2 ggr / vecka
 • Artiklar, filmer och inspiration
 • Nedladdningsbara bilder, mallar etc.
 • med mera

Betalningssätt

 • Kredit-/Betalkort
 • Faktura
 • 3 månadersavtal

Vanliga frågor

Vem passar Yes You Rock för?

Yes You Rock passar för dig som

 • Är mellan 18 och 65 år
 • Läser, pratar och förstår svenska bra
 • Är öppen för förändring och ditt beteende
 • Är psykiskt frisk* (se nedan)
Får vårt företag en "egen" motivationsplattform?

Nej, alla deltagare delar samma plattform dock kommer deltagarna inte se varandras uppgifter eller annan känslig information.

De personer som deltar på en Live-workshop kommer kunna se varandra och deras namn på respektive deltagare.

Hur mycket kostar Motivationsplattformen?

För ensklid medlem kostar medlemskaet 396 kr / månad + moms.

För företag / organisationer fler än 5 personer så hanterar varje kund utifrån deras behov och önskemål individuellt. Boka in ett samtal med vår kundtjänst.

Vilket språk används?

Det är Svenska som gäller. Det förekomma en del engelska ord och uttryck där Svenska språket inte räcker till.

Du måste kunna förstå svenska både verbalt (lyssna och prata) och läsa.

Weekly Booster Inspirationsföreläsning, hur fungerar den?

Den sänds live som ett så kallat webinaire.

För de som inte kan vara med och se live, kan alltid se inspelningen. Inspelningen sparas tills nästa föreläsning sänds. 

Vi vill ansluta flera av våra medarbetare samtidigt. Hur gör man?

Roligt! Det bästa resultatet får ni när alla era medarbetare är med i plattformen.

Vi skickar en Excelfil till er som ni fyller i med Namn, e-postadress, mobiltelefonnummer mm. Ni skickar tillbaka filen till vår kundtjänst och vi läser in den i vårt system. Välkomst mail skickas till alla medarbetare.

Varje medarbetare får ett eget unikt konto. Detta konto kan inte delas av flera personer.