Skip to main content

Till dig som är VD, ledare, avdelningschef välkommen!

Vi kan tillsammans öka produktiviteten och minska den mentala ohälsan.

Dina medarbetare kan utvecklas...

Många pratar om att skapa sina team till så kallade HPF - High Performance Team. Vi tror hellre att försöka få hela företaget mot den riktningen så ett bättre resultat för hela företaget kan fås.

Vi hjälper dig och dina medarbetare att få bättre självkänsla, ökat självförtroende, arbeta mer målmedvetet, förbättra kommunikationen och bli ännu mer effektiva.

Önskar du att ditt team, en avdelning eller hela din organisation kan få detta resultat?

Ökad produktivitet

Högre medarbetarengagemang

Förbättrad kommunikation

Bättre team sammanhållning

Skapa tydlighet

Förbättrat självledarskap

Bättre självkänsla

Ökad lönsamhet

Bättre målmedvetenhet

Minskad personalomsättning

Förbättrad tillit

72% av medarbetare i Europa anstränger sig så lite som krävs och de är psykiskt bortkopplade från sin arbetsgivare.*

15% av medarbetare i Europa vidtar åtgärder som direkt skadar organisationen och motarbetar dess chefer.*

34% av medarbetare i Europa tittar på eller aktivt söker nytt jobb.* Troligtvis inte de önskar gjorde det.

* Enligt "State of the Global Workplace: 2023 Report" gjord av Gallup Inc.

Stärk medarbetarnas motivation och öka produktiviteten.

Målsättning

Kommunikation

Personlig utveckling

Framgångsrika företag bygger på engagerade och motiverade medarbetare.

Vi inspirerar och motiverar dig och dina medarbetare.

Vi vet att framgångsrika företag bygger på engagerade och motiverade medarbetare. Men att skapa en miljö där varje individ kan blomstra är inte alltid en enkel uppgift.

Vårt program fokuserar på tre huvudområden: Målsättning, Personlig utveckling och Kommunikation. Genom att utveckla dessa områden kan vi hjälpa dina medarbetare att bli mer effektiva, produktiva och engagerade i sitt arbete.

Målsättning

Utan mål, ingen framtid. Målsättning som hjälper dig att identifierar dina mål och hur din perfekta dag i framtiden kommer att se ut.

 • Klargöra dina mål
 • Vad du behöver göra för att nå målen
 • Förbättra dina vanor och rutiner
 • Hjälpmedel
 • Hitta nya möjligheter

Det du gör idag, leder det dig närmare ditt mål?

Personlig utveckling

Vi samarbetar för att stärka ditt självförtroende och din självkänsla, vilket skapar en stabil grund för dig att utvecklas både personligt och professionellt.

 • Förbättra ditt självförtroende och din självkänsla
 • Se omgivningen på att bättre sätt
 • Medvetandegöra dina tankar och handlingar
 • Hitta nya lösningar och vägar

Hur framgångsrik vågar du bli?

Kommunikation

En förbättrad kommunikation är viktig för att bygga, underhålla och förbättra relationer mellan individer och grupper. En stor framgångsfaktor för hur väl du / ditt team presterar.

 • Bli bättre på att lyssna och förstå
 • Bli medveten om vad och hur du kommunicerar
 • Hitta nya sätt att kommunicera på
 • Verktyg för snabbare kommunikation
 • Bryt igenom bruset

Förstår andra vad du menar?

Målsättning

Utan mål, ingen framtid. Målsättning som hjälper dig att identifierar dina mål och hur din perfekta dag i framtiden kommer att se ut.

 • Klargöra dina mål
 • Vad du behöver göra för att nå målen
 • Förbättra dina vanor och rutiner
 • Hjälpmedel
 • Hitta nya möjligheter

Det du gör idag, leder det dig närmare ditt mål?

Personlig utveckling

Vi samarbetar för att stärka ditt självförtroende och din självkänsla, vilket skapar en stabil grund för dig att utvecklas både personligt och professionellt.

 • Förbättra ditt självförtroende och din självkänsla
 • Se omgivningen på att bättre sätt
 • Medvetandegöra dina tankar och handlingar
 • Hitta nya lösningar och vägar

Hur framgångsrik vågar du bli?

Kommunikation

En förbättrad kommunikation är viktig för att bygga, underhålla och förbättra relationer mellan individer och grupper. En stor framgångsfaktor för hur väl du / ditt team presterar.

 • Bli bättre på att lyssna och förstå
 • Bli medveten om vad och hur du kommunicerar
 • Hitta nya sätt att kommunicera på
 • Verktyg för snabbare kommunikation 
 • Bryt igenom bruset

Förstår andra vad du menar?

Tänk på vad det skulle innebära när dina medarbetare / personal börjar må bättre, börjar se möjligheter istället för problem, får en framtidstro, våga komma med förslag och engagera sig i företagets mål och visioner.

Vad skulle det innebära för dig? Din hälsa? Din relation till din familj? Din framtid?

Vi kan hjälpa dig

Våra tjänster

Vi vill hjälpa dig och dina medarbetare att få bättre självkänsla, ökat självförtroende, arbeta mer målmedvetet, förbättra kommunikationen och bli ännu mer effektiva. Vi kan hjälpa er på ett par olika sätt:

Motivationsplattform

Dina medarbetare får tillgång till vår motivations plattform med livesända motivations föreläsningar och workshops, inspelade e-kurser, dokument m.m.  

Personlig rådgivning

En av våra toppkonsulter hjälper dig eller en enskild medarbetare inom de områderna vi är experter inom.

Tecken på varför din organisation behöver Yes You Rock

 • Din personal är inte lika produktiv längre
 • Persoalen ler och skrattar inte lika mycket längre
 • Sjukfrånvaron ökar
 • Rykten uppstår
 • Gapet mellan personalen och cheferna har ökat

Vem passar Yes You Rock för?

Ju fler i din organisation som utvecklas i samma struktur desto bättre blir det för hela organisationen. Alla medarbetare, avdelningschefer, teamledare, chefer och ledningen bör medverka.

Alla kommer inte inte ta till sig kunskapet och budskapet vi sprider. Men de som gör det kommer bli förebilder och inspirera dem som inte gör det.

Är du sjuk på riktigt eller har du bara en attityd attack?

Den frågan ställde en av mina chefer i början av min karriär. Då förstod jag inte riktigt vad han menade men idag så fattar jag till 100%.

Den attityd som personerna vi har runt om kring oss smittar av sig otroligt lätt. För dem som sitter i öppna landskap så går det ännu fortare. Tänk när en medarbetare kommer in till kontoret och säger "Vilken dj€%la sommar, det regnade hela tiden. Hela min semester blev förstörd" eller "Tåget kom aldrig, som vanligt. Varje morgon är det samma sak. Jag hatar SJ!" eller "Dessa dj€%la idioter i trafiken. De ska trängas hela tider, svänger utan att visa tecken." eller kanske det värsta som en medarbetare kan säga "Jag har precis träffat den där kunddjäveln. Han är fan inte riktigt klok".

Hur påverkar denna attityd dig? Ditt team? Din organisation? Din relation till dina kunder? Din realtion till din familj? Din framtid? Ditt blodtryck?

När jag senaste arbetade som anställd och satt i ett kontorslandskap så såg jag detta varje dag. Detta var förödande. Knepet som jag kom på var att komma minst 5 minuter före alla andra och bemöta dem med ett extra stort leende. På så sätt ägde jag mitt humör och försökte sprida ett leende på alla andra som kom. Det fungerade sisådär.

Idag vet jag mycket bättre. Nu vet jag vad som många organisationer saknar och vad som behöver göras. Den kunskapen har jag tillsammans med andra experter samlat ihop till denna plattform som vi kallar för Yes You Rock Motivations plattform.

Med fortlöpande inspiration, motivation och kunskap inom kommunikation, självkänsla / självförtroende, målsättning och tidsplanering så kan vi påverka dina medarbetare så att de också får ett lende på läpparna.

Tänk på vad det skulle innebära när din personal mår bättre, börjar se möjligheter istället för problem, får en framtidstro, våga komma med förslag och engagera sig i företagets mål och visioner. Vad skulle det innebära för dig? Din hälsa? Din relation till din familj? Din framtid?

Du är välkommen att ta kontakt med oss för att höra om hur vi kan hjälpa dig. Jag ser fram emot din kontakt.

Peter Watz, VD