Skip to main content

Till dig som har personalansvar, välkommen!

Vi kan tillsammans öka produktiviteten och minska den mentala ohälsan.

Stöd dina medarbetare

Även de som är uppsagda

Alla påverkas av en omställning

Aktuellt ämne just nu är omställning, uppsägningar, nedskärningar, omstruktureringar, neddragningar.

Personalneddragningar kan få många konsekvenser. Dels i form av psykisk ohälsa, dels som sämre löneutveckling jämfört med dem som inte har drabbats av arbetslöshet och utanförskap.

I dessa tider när organisationer säger upp medarbetare ökar också arbetsbelastningen på de medarbetare som blir kvar. Detta är ett faktum och vi kan underlätta för er.

Motiverad medarbetare, inspirerad personal, mental ohälsa finns inte

Yes You Rock kan vara en del i ett Outplacementprogram på två sätt

Vi inspirerar och motiverar de...

personer som blivit uppsagda

Yes You Rock inspirerar och motiverar din före detta personal, stärker deras självkänsla, kommunikation och målsättning så att de bibehåller eller höjer sitt självförtroende och kan snabbt komma till en ny anställning.

Erbjud de som kommer eller har blivit uppsagda tillgång till motivationsplattformen Yes You Rock så fort som möjligt för att öka självkänslan hos respektive medarbetare.

som ska vara kvar i organisationen.

I varje omställning och förändring av personalen så blir det oroligt hos de som är kvar. Osäkerheten finns kvar, skuldkänslor kan uppkomma "Varför fick jag vara kvar? Varför fick de andra gå?" osv. Därför är det viktigt att sätta in åtgärder för alla medarbetar som är kvar.

Yes You Rock inspirerar och motiverar din personal, stärker deras självkänsla, förbättrar deras kommunikation och målsättning. Det kan resultera till att de flyttar fokus från gårdagens omställningar till dagens och framtidens uppgifter och utmaningar.

Vi vill hjälpa dig

Våra tjänster

Vi vill hjälpa dig och dina medarbetare och eventuella före detta medarbetare att få bättre självkänsla, ökat självförtroende, arbeta mer målmedvetet, förbättra kommunikationen och bli ännu mer effektiva. Vi kan hjälpa er på ett par olika sätt:

Motivationsplattform

Dina medarbetare får tillgång till vår motivations plattform med livesända motivations föreläsningar och workshops, inspelade e-kurser, dokument m.m.  

Personlig rådgivning

En av våra toppkonsulter hjälper dig eller en enskild medarbetare inom de områderna vi är experter inom.

Yes You Rock Motivationplattform finns i två versioner:

För dem som blivit uppsagda

En är speciellt framtagen för personer som just blivit uppsagda och står mellan två jobb. Vårt tips är att du som arbetsgivare / HR-ansvarig ansluter de personerna som blivit uppsagda så snart som möjligt från uppsägningstillfället. Även om medarbetarna fortfarande arbetar kvar inom er organisation. Vårt arbete kan underlätta för er under denna period genom att vi stärker självkänslan och minskar den eventuellt negativa inställningen som uppsagda medarbetare kan ha.

För dem som blir kvar i organisationen.

Passar både för ledning, ledare och anställda. 

72% av medarbetare i Europa anstränger sig så lite som krävs och de är psykiskt bortkopplade från sin arbetsgivare.*

15% av medarbetare i Europa vidtar åtgärder som direkt skadar organisationen och motarbetar dess chefer.*

34% av medarbetare i Europa tittar på eller aktivt söker nytt jobb.* Troligtvis inte de önskar gjorde det.

* Enligt "State of the Global Workplace: 2023 Report" gjord av Gallup Inc.