Skip to main content

Motivations plattform

Vi motiverar och inspirerar dig genom föreläsningar online, inspelade filmer, nedladdningsbara filer, bilder, mallar etc.

Vårt innehåll bygger på våra tre områden:

 • Målsättning
 • Kommunikation
 • Personlig utveckling

Ni får en mer engagerad och positiv personal, ökad produktivitet, förbättrad kommunikation, högre medarbetarengagemang och minskad mental ohälsa.

ikon för motivationsplattformen Yes You Rock

Motivations plattformen innehåller

Weekly Booster

Live online
Motivationsutskick via SMS, e-post och inspirationsföreläsning live online varje måndag kl 12-13:
 • Inspirationsföreläsning
 • Frågestund
 • Nyheter i plattformen
Sändningen spelas in och sparas en vecka så att de som inte kunde vara med kan se den.

Workshop

Live Online
Live workshop som hjälper din personal att utveckla sig själv.
 • Målsättning
 • Förbättra sitt självförtroende
 • Kommunicera och förstå andra bättre
Fler workshops tillkommer löpande.

Nedladdningsbara filer

Ladda ned
Vi har tagit fram dokument som hjälper dig och dina medarbetare att:
 • sätta och följa upp mål
 • checklistor
 • inspirerande bilder
 • och mycket mera
Bara att ladda ned, skriva ut och börja arbeta med. Vissa dokument är ifyllnadsbara pdf filer.
Weekly booster, Live online
Motivationsutskick via SMS och e-post och nspirationsföreläsning live online varje måndag kl 12-13:
 • Inspirationsföreläsning
 • Frågestund
 • Nyheter i plattformen
Sändningen spelas in och sparas en vecka så att de som inte kunde vara med kan se den.
Nedladdningsbara filer
Vi har tagit fram dokument som hjälper dig och dina medarbetare att:
 • sätta och följa upp mål
 • checklistor
 • inspirerande bilder
 • och mycket mera
Bara att ladda ned, skriva ut och börja arbeta med. Vissa dokument är ifyllnadsbara pdf filer.
Workshop, Live online
Live workshop som hjälper din personal att utveckla sig själv.
 • Målsättning
 • Förbättra sitt självförtroende
 • Kommunicera och förstå andra bättre
Fler workshops tillkommer löpande.

Våra tre områden som vi utvecklar din personal inom

Med ett klart mål så kommer energi och kraften. Med självförtroendet kommer kraften att säga nej. Nej till det som inte leder närmare målet. Det leder också till mer tid över till det som är viktigt för medarbetaren. Med rätt kommunikation till organisationen, teamet, chefen så undviks kostsamma missförtånd och tidstjuvar. Enligt vår 20+ års erfarenhet av att utveckla människor och företag så är dessa tre områderna de viktigaste för medarbetarna i en organisation.

Målsättning

Utan mål, ingen framtid. Målsättning som hjälper dig att identifierar dina mål och hur din perfekta dag i framtiden kommer att se ut.

 • Klargöra dina mål
 • Vad du behöver göra för att nå målen
 • Förbättra dina vanor och rutiner
 • Hjälpmedel
 • Hitta nya möjligheter

Det du gör idag, leder det dig närmare ditt mål?

Personlig utveckling

Vi samarbetar för att stärka ditt självförtroende och din självkänsla, vilket skapar en stabil grund för dig att utvecklas både personligt och professionellt.

 • Förbättra ditt självförtroende och din självkänsla
 • Se omgivningen på att bättre sätt
 • Medvetandegöra dina tankar och handlingar
 • Hitta nya lösningar och vägar

Hur framgångsrik vågar du bli?

Kommunikation

En förbättrad kommunikation är viktig för att bygga, underhålla och förbättra relationer mellan individer och grupper. En stor framgångsfaktor för hur väl du / ditt team presterar.

 • Bli bättre på att lyssna och förstå
 • Bli medveten om vad och hur du kommunicerar
 • Hitta nya sätt att kommunicera på
 • Verktyg för snabbare kommunikation
 • Bryt igenom bruset

Förstår andra vad du menar?

Målsättning

Utan mål, ingen framtid. Målsättning som hjälper dig att identifierar dina mål och hur din perfekta dag i framtiden kommer att se ut.

 • Klargöra dina mål
 • Vad du behöver göra för att nå målen
 • Förbättra dina vanor och rutiner
 • Hjälpmedel
 • Hitta nya möjligheter

Det du gör idag, leder det dig närmare ditt mål?

Personlig utveckling

Vi samarbetar för att stärka ditt självförtroende och din självkänsla, vilket skapar en stabil grund för dig att utvecklas både personligt och professionellt.

 • Förbättra ditt självförtroende och din självkänsla
 • Se omgivningen på att bättre sätt
 • Medvetandegöra dina tankar och handlingar
 • Hitta nya lösningar och vägar

Hur framgångsrik vågar du bli?

Kommunikation

En förbättrad kommunikation är viktig för att bygga, underhålla och förbättra relationer mellan individer och grupper. En stor framgångsfaktor för hur väl du / ditt team presterar.

 • Bli bättre på att lyssna och förstå
 • Bli medveten om vad och hur du kommunicerar
 • Hitta nya sätt att kommunicera på
 • Verktyg för snabbare kommunikation 
 • Bryt igenom bruset

Förstår andra vad du menar?