Skip to main content

Vänd negativa nyheter till en positiv inställning

I en värld där vi konstant möts av nyhetsflöden fyllda med negativa nyheter, kan det vara en utmaning att bibehålla en positiv inställning.


Dock finns det strategier som inte bara hjälper oss att hantera dessa negativa nyheter, utan även omvandla dem till möjligheter för personlig tillväxt och positiv förändring. Genom att anamma ett perspektiv som fokuserar på lärande, anpassning och utveckling, kan vi omforma vår upplevelse av negativa händelser och utnyttja dem som kraftfulla verktyg för självförbättring. Bra va?!


Här är fem konkreta tips för att hantera negativa nyheter och förvandla dem till möjligheter för personlig tillväxt och utveckling:


1. Erkänna och acceptera känslor

När du möter en negativ nyhet, ta ett ögonblick att erkänna och acceptera dina känslor. Det är naturligt att känna sig ledsen, arg eller besviken. Genom att tillåta dig själv att känna dessa känslor, utan att döma dem, kan du börja bearbeta dem på ett hälsosamt sätt.


2. Sök efter lärdomar

Fråga dig själv vad du kan lära dig från denna situation. Varje negativ nyhet bär med sig en möjlighet att lära sig något nytt – vare sig det gäller personlig resiliens, förståelse för andra, eller insikter om hur världen fungerar. Denna inlärningsprocess kan omvandla en negativ upplevelse till en källa för visdom.


3. Omformulera situationen

Omformulera situationen från att vara ett problem till en utmaning. Istället för att tänka "Varför händer detta mig?" fråga istället "Hur kan jag använda detta till min fördel?" Detta perspektivskifte kan öppna dörren till nya möjligheter och lösningar.


4. Skapa en handlingsplan

Utveckla en konkret plan för hur du kan gå vidare. Det kan innebära att sätta upp nya mål, söka stöd från andra, eller ta små steg varje dag för att förbättra situationen. En handlingsplan ger dig en känsla av kontroll och riktning.


5. Utöva Tacksamhet och Optimism

Försök att hitta saker att vara tacksam för, även i svåra tider. Tacksamhet kan skifta ditt fokus från det som är negativt till det som är positivt. Kombinerat med en optimistisk inställning, där du förväntar dig att saker och ting kommer att förbättras, kan detta hjälpa dig att se och ta tillvara på möjligheter som du kanske annars hade missat.
Genom att implementera dessa strategier kan negativa nyheter ses som en utgångspunkt för positiv förändring och personlig tillväxt. Det handlar om att förändra ditt perspektiv och agera på ett sätt som främjar din utveckling. En utmaning? Nä... Det är bara att genomföra.

Dela denna artikel

Bli medlem

Det finns olika nivåer på medlemskap Yes You Rock®  Motivationsplattform. Välj vilken nivå som passar dig / er bäst. 

Enskild person

För 1 person

Motivationsplattformen

 • inspirationsföreläsningar
 • läraarledda online workshops
 • digitala filer
 • etc.

Betalningssätt

 • Kredit-/Betalkort
 • Månadsprenumeration, automatisk förlägning

Företag / Organisationer

För 5 personer och fler

Motivationsplattformen

 • inspirationsföreläsningar
 • läraarledda online workshops
 • digitala filer
 • resurser för ledning / personalansvarig
 • etc.

Betalningssätt

 • Kredit-/Betalkort
 • Faktura
 • 3 månadersavtal

Vanliga frågor

Vem passar Yes You Rock för?

Yes You Rock passar för dig som

 • Är mellan 18 och 65 år
 • Läser, pratar och förstår svenska bra
 • Är öppen för förändring och ditt beteende
 • Är psykiskt frisk* (se nedan)
Får vårt företag en "egen" motivationsplattform?

Nej, alla deltagare delar samma plattform dock kommer deltagarna inte se varandras uppgifter eller annan känslig information.

De personer som deltar på en Live-workshop kommer kunna se varandra och deras namn på respektive deltagare.

Hur mycket kostar Motivationsplattformen?

För ensklid medlem kostar medlemskaet 396 kr / månad + moms.

För företag / organisationer fler än 5 personer så hanterar varje kund utifrån deras behov och önskemål individuellt. Boka in ett samtal med vår kundtjänst.

Vilket språk används?

Det är Svenska som gäller. Det förekomma en del engelska ord och uttryck där Svenska språket inte räcker till.

Du måste kunna förstå svenska både verbalt (lyssna och prata) och läsa.

Weekly Booster Inspirationsföreläsning, hur fungerar den?

Den sänds live som ett så kallat webinaire.

För de som inte kan vara med och se live, kan alltid se inspelningen. Inspelningen sparas tills nästa föreläsning sänds. 

Vi vill ansluta flera av våra medarbetare samtidigt. Hur gör man?

Roligt! Det bästa resultatet får ni när alla era medarbetare är med i plattformen.

Vi skickar en Excelfil till er som ni fyller i med Namn, e-postadress, mobiltelefonnummer mm. Ni skickar tillbaka filen till vår kundtjänst och vi läser in den i vårt system. Välkomst mail skickas till alla medarbetare.

Varje medarbetare får ett eget unikt konto. Detta konto kan inte delas av flera personer.