Skip to main content

Vi inspirerar och motiverar ledare, medarbetare och enskilda personer för att förbättra den mentala och psykiska hälsan.

Mental ohälsa är en växande utmaning i dagens samhälle, och dess påverkan på både människor och organsationer kan inte underskattas.

Resultatet av en inspirationsföreläsning försvinner redan efter ett par dagar. Därför är regelbundenhet viktig. Vi är inspirationsföreläsare som har tänkt till för att du ska få ett bättre resultat än en "vanlig" inspirationsföreläsning.

Vi erbjuder en unik motivationsplattform online där vi håller inspirationsföreläsningar en gång per vecka och lärarledda workshops. Här hittar du också verktyg för målsättning och tidsplanering samt positiva budskap i form av bilder.

Allt med syftet att stärka självkänslan, förbättra kommunikationen och öka produktiviteten för dig, ditt team och organisation.
Hjärta symboliserar minskad psykisk ohälsa

I vilken roll besöker du oss idag?

VD, Chef

Du som vill få en mer engagerad och motiverad personal / medarbetare. 

Personal omställning, Personal uppsägningar, Personalnedskärningar, omstruktureringar, neddragningar

Personalansvarig / HR-avdelning

För dig som vill ge stöd för både befintliga och uppsagda medarbetare. 

Enskild individ

Du som privat person / enskild individ dvs inte i din yrkesroll.

Yes You Rock Inspirationsmail

Inspiration i din mail varje vecka

Anmäl dig idag och få en bakgrundsbild till din mobil

Våra tjänster

Vi vill hjälpa dig och dina medarbetare att få bättre självkänsla, ökat självförtroende, arbeta mer målmedvetet, förbättra kommunikationen och bli ännu mer effektiva. Vi kan hjälpa dig på ett par olika sätt:

Motivations plattform

Dina medarbetare får tillgång till vår motivations plattform med livesända motivations föreläsningar och workshops, inspelade e-kurser, dokument m.m.

Personlig rådgivning

En av våra toppkonsulter hjälper dig eller en enskild medarbetare inom de områderna vi är experter inom.

Vår vision är att motivera och inspirera människor att tänka större och göra storverk!